Dzisiaj jest: 18.03.2018
Informacje o nas

W dniu 2 września 2003 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał Wielkopolski Związek Karate z siedzibą w Poznaniu do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 0000171360 pozycja 1. WZK jest aktualnie największym aliansem zrzeszającym kluby karate z naszego województwa. Związek zakładało 16 stowarzyszeń. Aktualnie...

PFKS - Mini Logo
Kadra - Regulamin

Regulamin
ustalania składu Kadry Wielkopolski Karate
Wielkopolskiego Związku Karate


1. Kadrę Wielkopolski Karate WZK na dany rok kalendarzowy powołuje się w dwóch kategoriach wiekowych: młodzika i juniora młodszego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Kadry Wielkopolski Karate WZK można powołać wybitnie uzdolnionych zawodników z kategorii juniora.

3. Warunkiem powołania do Kadry Wielkopolski Karate WZK jest przynależność klubu kandydatów do WZK, oraz opłacona składka członkowska (w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ustala się skład Kadry Wielkopolski Karate WZK).

4. Przy powołaniach kandydatów uwzględniany jest punktowy ranking zawodników WZK ułożony według wyników uzyskanych we współzawodnictwie sportowym karate w konkurencjach indywidualnych kata, kumite i fuku-go, według następujących zasad:
- wyniki z imprez rankingowych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ustala się skład Kadry Wielkopolski Karate WZK, punkty: 1m. - 8 pkt, 2m. - 5 pkt, 3m. - 3 pkt (cykl imprez rankingowych zostaje ustalony i podany przez Zarząd WZK do wiadomości Klubów w styczniu danego roku kalendarzowego, w którym prowadzony jest punktowy ranking zawodników WZK - po nadesłaniu przez Kluby do końca listopada roku poprzedniego propozycji do kalendarza imprez WZK na rok następny),
- wyniki z Mistrzostw Polski Karate (WKF, Fudokan, PFKS) organizowanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym ustala się skład Kadry Wielkopolski Karate, punkty: 1m. - 24 pkt, 2m.
- 15 pkt, 3m. - 9 pkt (w przypadku uzyskania przez kandydata wyniku we współzawodnictwie sportowym w dwóch lub więcej Związkach brany jest pod uwagę jeden wynik - najwyższy w danej konkurencji).

5. Warunkiem uczestnictwa zawodników w konsultacjach i zgrupowaniach Kadry Wielkopolski Karate WZK jest posiadanie aktualnych badań lekarskich z przychodni sportowej lub od lekarza sportowego.

6. Zawodnicy mają obowiązek posiadać zgodę swoich opiekunów prawnych na uczestnictwo w konsultacjach i zgrupowaniach Kadry Wielkopolski Karate WZK.

7. W przypadku zawodników wchodzących w skład Kadry Wielkopolski Karate WZK w latach poprzednich, a pretendujących do składu w latach następnych bierze się pod uwagę zaanga??owanie, postawę społeczną i frekwencję na konsultacjach i zgrupowaniach.

8. Decyzję o powołaniu danego zawodnika do Kadry Wielkopolski Karate WZK podejmuje wspólnie 3 trenerów WZK - trener koordynator, trener kata i trener kumite.

9. Skład Kadry Wielkopolski WZK na dany rok kalendarzowy zostaje podany przez Zarząd WZK do wiadomości Klubów do końca stycznia danego roku.

10. Skład Kadry Wielkopolski Karate WZK zatwierdza Zarząd WZK, do którego należy ostateczna interpretacja zapisów tego regulaminu.


Zarząd WZK, Poznań - Styczeń 2016
nativeCreation | Strony www, Sklepy online, Identyfikacja wizualna | Poznań
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
462,663 unikalne wizyty